Uživatel: Nepřihlášen. Přihlásit. Registrovat.

Aktuální region:
 

Tenisové zápasy pro všechny …

Jsi rekreační tenista či tenistka? Senior? Začátečník? Nebo registrovaný? Na tom nezáleží, pokud hledáš zápasy s vyrovnanými soupeři a chceš pravidelně potkávat nové soupeře. Ať jsi aktivní či příležitostný tenista, soutěživý hráč nebo trénuješ na zdi, tady si zahraješ vždycky pěkné zápasy, navážeš nové kontakty a můžeš se dál zlepšovat. Hraješ kdy můžeš ty a tvůj soupeř.

Pravidla ligy

Organizace soutěže

 1. Pořadatelem TenisLigy je ATT Sport z.s. (dále jako my). Kontakt: tenisliga@attspor­t.cz nebo 774 426 172.
 2. TenisLiga se hraje v především Praze, ale v případě dostatečného zájmu ji lze rozšířit i do jiných regionů.
 3. Vyhlášeny jsou věkově otevřené kategorie.
 4. Přihlásit se do soutěží může jen dospělý zájemce, který se zaregistruje na našich internetových stránkách www.tenisliga.cz.
 5. Každý ročník TenisLigy má dvě sezony – letní a zimní (halovou). V obou sezonách organizujeme nejméně tři soutěžní kola, během nichž hráči odehrají utkání ve skupinách systémem každý s každým.
 6. Struktura soutěže:
  • a) Hráči jsou rozděleni do několika skupin obvykle po pěti hráčích (u čtyřher dvojicích).
  • b) Skupiny jsou rozděleny do několika úrovní – lig. Od nejvyšší (1. liga), kde hrají nejlepší hráči, po nejnižší pro začátečníky. V každé úrovni jsou obvykle alespoň 2 skupiny.
 7. Hráče do jednotlivých skupin losujeme podle výsledků, jichž dosáhli v kole minulém:
  • a) Hráči na 1. a 2. místě konečného pořadí ve skupinách postupují o úroveň výše (výjimkou jsou postupující z 2. skupin, pokud jsou dvě 1. skupiny; zde postupuje pouze vítěz skupiny).
  • b) Hráči na 4. a 5. místě konečného pořadí ve skupinách sestupují o úroveň níže.
  • c] Hráči na 3. místě konečného pořadí ve skupinách zůstávají na stejné úrovni.
  • d) Všichni hráči jsou v dalším kole nalosováni k jiným soupeřům než hráli v kole předchozím.
  • e) Odstoupení hráčů a přistoupení nových hráčů do soutěží může mít vliv na postupy a sestupy hráčů, kteří se umístili ve skupinách na 2. až 4. místě.
 8. Nové hráče zařazujeme do soutěží na úrovně, kde hrají stejně dobří tenisté.
 9. Po ukončení kola vyhlásíme předběžné výsledky a čas na podání reklamací. Po uplynutí této doby losujeme nové kolo.
 10. Veškeré údaje potřebné k odehrání svých utkání od nás získá každý hráč při zahájení kola.
 11. Pořadí ve skupinách určujeme podle dále uvedeného klíče:
  • a) Vyšší počet bodů.
  • b) Vyšší počet bodů v tabulce vzájemných utkání.
  • c) Vyšší rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety v tabulce vzájemných utkání.
  • d) Rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety ze všech utkání.
  • e) Rozhodne vedení soutěže.
 12. Průběžné pořadí ve skupině počítané během kola se považuje pouze za orientační. Konečné pořadí vyhlašujeme po skončení kola.
 13. Pokud hráč neodehraje dvě a více svých utkání ve skupině, nebudou žádná jeho utkání počítána do tabulky skupiny a umístí se na posledním místě skupiny.
 14. Vítězové skupin v 1.lize se každé kolo střetnou o titul šampióna kola.

Hra

 1. Všechna utkání se hrají dle platných pravidel tenisu, není-li v těchto pravidlech určeno jinak.
 2. V utkáních se hráči dělí na „Domácí“ a „Hosty“. Domácí je vyzyvatelem a Host vyzývaným.
 3. Hráči si svá utkání organizují sami, bez naší asistence. Po rozlosování kola běží vyzývací týden, tj. období, během něhož Domácí vyzývají Hosty ke hře.
 4. Domácí coby vyzyvatel:
  • a) Telefonicky vyzve své soupeře (Hosty) ke hře (měla by to být vždy dvě utkání ve skupině). Každému z nich navrhne nejméně dva termíny v některém z blízkých oficiálních areálů TenisLigy (není-li v regionu žádný, pak zvolí areál, který je snadno dostupný oběma stranám). Může se také se soupeřem domluvit jen na tom, že se znovu spojí později.
  • b) Rezervuje dvorec. Termíny, časy a místa zapíše k utkání v rozpisu své skupiny.
  • c) Hradí polovinu ceny za pronájem dvorce.
 5. Host coby vyzývaný:
  • a) Vybere některý z termínů a areálů navržených vyzývajícím hráčem.
  • b) Na utkání přinese nové oficiální míče soutěže .
  • c) Hradí polovinu ceny za pronájem dvorce.
 6. Když se nedaří kontakt:
  • a) Jestliže se Domácímu nedaří během vyzývacího týdne (nebo třeba i později během kola) kontaktovat Hosta, oznámí nám to.
  • b) Pokud se Hostu neozve Domácí ve vyzývacím týdnu, může nám to oznámit, a nebo se chopí sám vyzývání a hráči si tak prohodí role. Původní Domácí ztrácí právo odmítnout Hostem navržený oficiální areál.
 7. Hráči musejí být přítomni v areálu v takový čas, aby nepropadla rezervace dvorce a nevznikla škoda hráči, který dvorec objednal. Není-li soupeř přítomen v tomto čase, má přítomný hráč (strana) právo uplatnit kontumaci ve svůj prospěch nenastoupením soupeře.
 8. Před zahájením samotného utkání se hráči domluví na postupu v případě, kdy se utkání protáhne přes zamluvený čas dvorců (např. zkrátí set, prodlouží pronájem dvorce …).
 9. Utkání se hraje bez rozhodčího, při sporném míči se odehraje nový míč. Hráči si skóre v utkání počítají sami. Pokud se však na rozhodčím dohodnou, plně respektují jeho výroky.
 10. Hráči odehrají utkání tak, jak je popsáno v článku Formát utkání.
 11. Utkání se hraje oficiálními míči TenisLigy.
 12. Výsledek utkání nám předává vítěz utkání zápisem na svém hráčském účtu do druhého dne po odehrání utkání. Poražený zapsaný výsledek zkontroluje a může jej případně reklamovat. Podrobnosti viz článek Hlášení výsledků.
  • a) Vítězi utkání přičteme 1 bod do tabulky skupiny.
  • b) Poraženému nepřičteme žádný bod do tabulky skupiny, pokud k utkání nastoupil.
  • c) Hráči, který se nedostavil k utkání, je utkání skrečováno a je penalizován odebráním 1 bodu.
  • d) Nenahlášený výsledek do konce kola znamená, že utkání skrečujeme oběma hráčům a oba je penalizujeme odebráním 1 bodu.
 13. Rozpis utkání do jednotlivých kol skupin a rozčlenění hráčů na domácí a hosty provádíme podle vlastní metodiky.
 14. Výjimečně se hráči mohou domluvit na jiném než oficiálním areálu nebo značce míčů.

Formát utkání

 1. Utkání se hraje na 2 vítězné sety (při 6:6 se v každém setu hraje tie-break). Případný třetí set se hraje super tie-breakem do 10 bodů. Hráči se mohou domluvit i tak, že třetí set nebudou hrát super tie-breakem, ale odehrají celý set.
 2. Hráči se mohou domluvit i na kratších formátech utkání, zejména tehdy, když mají rezervován na dvorec jen na jednu hodinu:
  • a) na 1 set,
  • b) na 2 zkrácené sety do 4 gamů, třetí set se hraje super tie-breakem nebo se hraje také zkráceně, podle časových možností.

Hlášení výsledků

 1. Vítěz utkání má povinnost nahlásit nám výsledek jeho zápisem na svém hráčském účtu.
 2. Poražený výsledek kontroluje, případně reklamuje. Reklamace po uzavření kola nepřijímáme.

Ostatní

 1. Podáním přihlášky nebo nastoupením k prvnímu utkání v soutěži TenisLigy hráč vyjadřuje souhlas s těmito pravidly i jejich následnými změnami.
 2. Na svém účtu musí hráč udržovat své kontaktní údaje vždy v aktuálním stavu, protože během soutěže probíhá mezi samotnými hráči i vedením soutěže komunikace. Pokud si změní číslo telefonu, musí o jeho změně rovněž informovat své soupeře ve skupině, se kterými dosud nehrál.
 3. Pokud se hráčům nedaří telefonicky kontaktovat některého ze svých soupeřů, oznámí to vedení soutěže, které se pokusí sjednat nápravu. Hráče, který často není dostupný na svém telefonním čísle, můžeme ze soutěží kdykoli vyřadit.
 4. Během svého působení v soutěžích má hráč povinnost se řídit těmito pravidly a chovat se vůči soupeřům a divákům slušně a korektně. Utkání hraje vždy fair-play. Nečiní-li tak, můžeme jej okamžitě vyřadit ze soutěže.
 5. Pokud hráč zjistí, že má nebo v blízké době nebude mít dostatek času k řádnému odehrání utkání v soutěžích, požádá o nás pozastavení své účasti do doby, než bude moci znovu nastoupit.
 6. Hráči startují v soutěžích TenisLigy na své vlastní nebezpečí. V areálech, kde hráči hrají svá utkání, se musejí chovat podle jejich provozních řádů areálů a podle pokynů jejich provozovatelů.
 7. Za účast v soutěžích se platí startovné.
 8. Změna pravidel vyhrazena.

Kontakt pro hráče

mobil: 774 426 172
email: tenisliga@attspor­t.cz